تماس با ما

نام فایل:

اندازه فایل:

کافه نون با چهار شعبه در مشهد

شعبه راهنمایی
مشهد، خیابان راهنمایی، بین راهنمایی ۱۸ و ۲۰
 • تماس: ۰۵۱ - ۳۸۴۴۰۹۶۹
 • ساعت کاری: ۷:۳۰ الی ۲۳:۳۰
 • جمعه‌ها: ۹:۳۰ الی ۲۳:۳۰
شعبه کوثر
مشهد، خیابان کوثر، نبش کوثر۲
 • تماس: ۰۵۱ - ۳۳۸۱۵۰۰۲
 • ساعت کاری: ۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰
 • جمعه‌ها: ۹:۰۰ الی ۲۴:۰۰
شعبه سجاد
مشهد، بلوار سجاد، خیابان بهارستان، بهارستان۲
 • تماس: ۰۵۱ - ۳۷۶۴۳۲۸۱
 • ساعت کاری: ۷:۳۰ الی ۲۳:۳۰
 • جمعه‌ها: ۸:۳۰ الی ۲۳:۳۰
شعبه ابوذر
مشهد، خیابان ابوذر، بین ابوذر ۱۰ و ۱۲
 • تماس: آپدیت شود
 • ساعت کاری: ۷:۳۰ الی ۲۳:۳۰
 • جمعه‌ها: ۸:۳۰ الی ۲۳:۳۰