تماس با ما

نام فایل:

اندازه فایل:

کافه نون با شش شعبه در مشهد

شعبه راهنمایی
مشهد، خیابان راهنمایی - نبش راهنمایی ۲۰
 • تماس: ۰۵۱-۳۸۴۵۱۲۹۲
 • ساعت کاری: ۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰
 • جمعه‌ها: ۹:۰۰ الی ۲۴:۰۰
شعبه کوثر
مشهد، خیابان کوثر، نبش کوثر۲
 • تماس: ۰۵۱-۳۳۸۱۵۰۰۲
 • ساعت کاری: ۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰
 • جمعه‌ها: ۹:۰۰ الی ۲۴:۰۰
شعبه سجاد
مشهد، بلوار سجاد، سجاد 13، شقایق شمالی
 • تماس: ۰۵۱-۳۷۶۰۷۹۱۱
 • ساعت کاری: ۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰
 • جمعه‌ها: ۹:۰۰ الی ۲۴:۰۰
شعبه ابوذر
مشهد، خیابان ابوذر، بین ابوذر ۱۰ و ۱۲
 • تماس: ۰۵۱-۳۸۴۶۶۸۶۹
 • ساعت کاری: ۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰
 • جمعه‌ها: ۹:۰۰ الی ۲۴:۰۰

شعبه دانشگاه
مشهد، چهار راه دکترا ، کنار عینک نایس
 • تماس: ۰۵۱-۳۸۴۳۱۰۰۱
 • ساعت کاری: ۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰
 • جمعه‌ها: ۹:۰۰ الی ۲۴:۰۰
شعبه فرامرز عباسی
مشهد ، نبش چهارراه فرامرز عباسی
 • تماس: ۰۵۱-۳۶۱۱۰۸۳۶
 • ساعت کاری: ۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰
 • جمعه‌ها: ۹:۰۰ الی ۲۴:۰۰